Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego

Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się na Coperniconie.

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego została utworzona w 2008 pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i z inicjatywy Andrzeja Zimniaka – jednego z gości tegorocznego Coperniconu. Patron nagrody, Jerzy Żuławski, jako autor „trylogii księżycowej” był pionierem polskiej fantastyki naukowej.

Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych polskich utworów literackich utrzymanych w konwencji fantastyki, wydanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Nominacje do nagrody wyłaniane są w głosowaniu zaproszonych przez komitet organizacyjny elektorów, którzy powinni należeć do opiniotwórczych odbiorców literatury fantastycznej. W drugim etapie konkursu laureatów wskazuje jury, także drogą głosowania, przy czym jury może dodatkowo ustanawiać własne nominacje. W skład jury wchodzą literaturoznawcy zajmujący się zawodowo polską literaturą tworzoną w konwencji fantastyki. Oprócz głównej nagrody przyznawane jest również złote i srebrne wyróżnienie.

Tegoroczne nominacje oraz obszerniejsze informacje o nagrodzie znajdziecie na stronie internetowej. Możecie także śledzić bieżące informacje na Facebooku.