Konkurs Cosplay

Podczas Coperniconu 2016 odbędzie się Konkurs Cosplay (na najlepszy kostium). Zachęcamy tak weteranów, jak i początkujących cosplayerów do stanięcia w szranki, a uczestników festiwalu do tłumnego przybycia do Domu Artusa, gdzie odbędzie się event.

Od 26 sierpnia do 11 września można zgłaszać kostiumy do udziału w konkursie Cosplay. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy cosplay@copernicon.pl.

Aby zgłoszenie zostało przyjęte w mailu zgłoszeniowym muszą znaleźć się następujące informacje:

Imię, nazwisko i nick osoby występującej.

Nazwa postaci i seria z której pochodzi.

Do maila powinien zostać załączony 1 plik w formacie .zip lub .rar, zatytułowany nazwą grupy lub postacią oraz serią. Plik powinien zawierać spakowane: muzykę w formacie .mp3 (przy której odbędzie się występ) oraz grafikę referencyjną, przedstawiającą postać w formacie .jpg lub .png.

Informacja, w jakich kategoriach cosplay jest zgłaszany (proszę napisać „TAK” przy wybranych):

 • – Najlepszy strój
 • – Największe podobieństwo
 • – Najlepsza kreacja balowa
 • – Najlepszy występ solo
 • – Najlepszy występ grupowy
 • – Dziewiczy występ

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod tym linkiem.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Pełny regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu cosplay obejmuje zarówno uczestników jak i jurorów.
 2. Pod adresem mailowym cosplay@copernicon.pl można również uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania na temat Cosplayu. Organizator jednak ładnie prosi by uważnie przeczytać regulamin, bo w nim jest zawarte wszystko.

§2 Warunki i zasady udziału w konkursie

 1. Zgłoszenia do konkursu Cosplay są przyjmowane na adres: cosplay@copernicon.pl, na który należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, wg. wzoru dostępnego pod tym linkiem.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się 26.08.2016 i upływa z dniem 11.09.2016
 3. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie wysłana w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jeśli uczestnik nie otrzyma odpowiedzi w wyznaczonym czasie, prosimy o ponowne wysłanie formularza.
 4. Strój zgłaszany do Cosplayu powinien być wykonany samodzielnie przez prezentującego go uczestnika. Jeżeli strój jest kupiony bądź uszyty przez kogoś innego niż osoba go prezentująca, nie może on zostać oceniony w kategorii „Najlepszy strój”.
 5. Uczestnicy występujący w stroju wykonanym przez osobę trzecią, którzy nie zgłoszą tego w formularzu, zostaną zdyskwalifikowani.
 6. Do Cosplayu można zgłosić wyłącznie stroje, które nie były prezentowane wcześniej na innych Cosplayach. Nie dotyczy to poszczególnych strojów w ramach występów grupowych pod warunkiem, że nie są one prezentowane ponownie w tym samym zestawie w ramach danej grupy. W przeciwnym wypadku nie będą one oceniane przez jury.
 7. Próba Cosplayowa jest obowiązkowa. Uczestnicy, którzy nie wezmą udziału w próbie zostaną zdyskwalifikowani z konkursu.
 8. Grupy są zobowiązane do wyznaczenia szefa – osoby kontaktowej. Tylko i wyłącznie ta osoba wysyła zgłoszenie za całą grupę, razem z plikami.
 9. Pliki nadesłane powinny być odpowiednio opisane oraz spakowane w format .zip lub .rar, zatytułowane nazwą grupki lub postacią oraz serią.
 10. Limit czasowy prezentacji to:
 • – występ indywidualny – 2 minuty,
 • – występ grupowy (2-5 osób) – 5 minut.

§3 Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Wyniki konkursu są jawne i niepodważalne. W skład jury wchodzi Klaudia Okas, Piotr Purkop oraz Bartłomiej Jurczyk.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne.
 3. Nagrody będą przyznawane w kategoriach:
 • – podobieństwo do postaci (im bardziej wyglądasz jak postać tym lepiej),
 • – najlepszy strój (im lepsze rozwiązania techniczne i estetyka stroju tym większe szanse na wygraną),
 • – najlepsza prezentacja grupowa (liczy się synchronizacja, estetyka ogólna, pomysł),
 • – najlepsza kreacja balowa (również dla strojów OC),
 • – najlepsza prezentacja solowa.

§4 Regulamin używania broni jako rekwizytów:

 1. Broń stanowiąca rekwizyt do stroju należy przy wejściu na konwent oddać ochronie.
 2. Broń można przynieść na próbę Cosplayową, ale po jej zakończeniu należy ponownie przekazać ją ochronie.
 3. Po zakończeniu konkursu rekwizyty tego typu zostają pod opieką ochrony aż do zakończenia pobytu na konwencie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane u ochrony elementy strojów.
 5. Jeśli Cosplayer będzie chciał przeprowadzić sesję zdjęciową z wykorzystaniem rekwizytów jest zobowiązany do zgłoszenia tego Szefowi Ochrony.
 6. Wychodzenie poza teren konwentu z rekwizytem broni jest równoznaczne z wzięciem na siebie przez Uczestnika konwentu odpowiedzialności za ewentualne szkody.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy mają prawo do zdyskwalifikowania Cosplayerów z konkursu jeśli ich scenka będzie zawierała treści niedozwolone dla nieletnich, propagowanie nazizmu lub inne rażące elementy.
 2. Wszelkie sprawy sporne nie znajdujące rozwiązania w ww. regulaminie reguluje organizator konkursu. Ma również prawo do edycji ww regulaminu.